Hjem » 2013 Bill McKibben

Sofieprisen 2013

tildeles

Bill McKibben

for å ha bygd opp en verdensomspennende, sosial bevegelse som kjemper mot global oppvarming.

McKibben mener at massemobilisering er vårt viktigste våpen i kampen mot oljeindustri og beslutningstakere. Han har vist at det nytter. I februar i år førte massive protester til at USAs president Barack Obama utsatte godkjenningen av en oljerørledning som skal frakte råolje fra tjæresandutvinning i Canada tvers igjennom USA til oljeraffinerier ved den meksikanske golf.

Bill McKibben (f. 1960) er den amerikanske journalisten, forfatteren og miljøverneren som ble en av verdens mest fremtredende klimaaktivister. De siste par årene har han frontet en global massebevegelse, basert på overbevisningen om at vi ikke kan slippe ut mer enn 565 gigatonn med CO2 dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Verdens olje- og kullselskaper har per i dag mer enn fem ganger så store reserver av fossil energi.

”Dersom vi ikke stopper dem, vil de forbrenne alt”, sier McKibben.

Sofieprisvinner 2013 har brukt hele sitt yrkesliv på folkeopplysning om global oppvarming båret fram av nyhetsartikler, lederartikler, blogginnlegg og en rekke bøker. I 2011 ble han valgt inn som medlem av det høyt anerkjente American Academy of Arts and Sciences. McKibbens første bok, The Nature (1989), regnes som den første populærvitenskapelige boken om global oppvarming. I 2010 publiserte han Eaarth: Making a Life on a tough New Planet, som beskriver hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for livet på jorda: ”Vi har frembrakt en ny klode. Den er ikke like hyggelig som den gamle. Dette er det største feiltrinn vi mennesker noen gang har begått, og som vi for alltid vil måtte betale for. Vi bor på en ny planet. Her er vi tvunget til å leve. Derfor må vi begynne å forstå hva som skjer”.

Til tross for forskeres massive advarsler om at livet på Jorden er i stor fare, har vi ikke opplevd de nødvendige kursendringer i praktisk politikk. McKibben gir den mektige oljeindustrien mye av skylden. ”De har benyttet ethvert tilgjengelig virkemiddel til å sørge for at ingen ting endres, fra å finansiere kampanjer som sprer feilinformasjon til å bestikke lovgivere. Men det betyr ikke at vi er uten ressurser – vår kapital er det folkelige engasjementet: lidenskap, pågangsmot og kreativitet”, sier McKibben, som har Mahatma Gandhi som et av sine forbilder. I april i år ble han som første miljøforkjemper hedret med Gandhi Peace Award.

I 2008 etablerte McKibben organisasjonen 350.org, en global massebevegelse som utfordrer klimakrisen. 350.org ledes fra grasrota gjennom mange tusen frivillige i mer enn 188 land. Organisasjonens navn peker på det absolutte maksimum av atmosfærisk CO2 som den amerikanske klimaforskeren og tidligere Sofieprisvinner James E. Hansen mener er trygt for menneskeheten. Dagens CO2 -nivå passerte nylig det historisk høye 400.

Bill McKibben og 350.org har de siste årene stått bak en rekke kampanjer for å kjempe igjennom politiske tiltak:

  • I 2009 ble det organisert en massemobilisering i 181 land, der 5200 ulike demonstrasjoner mot global oppvarming fant sted samtidig. Det amerikanske nyhetsmagasinet Foreign Policy omtalte dette som ”den største globalt koordinerte demonstrasjonen som noensinne har funnet sted”.
  • McKibben stilte seg i 2011 og 2012 i bresjen for en massiv kampanje mot oljerørledningen Keystone XL som skal forbinde de canadiske tjæresandfeltene med raffinerier og distribusjonssentre i Mexico-gulfen. James E. Hansen har omtalt den planlagte rørledningen som «game over for the planet». Det er opptil USAs president, Barack Obama, om han vil godkjenne rørledningen eller ikke. Så langt har protestene utsatt beslutningen. Det er forventet at Obama vil fatte en beslutning sommeren eller høsten 2013.
  • Fra november 2012 har McKibben turnert over hele USA for å informere folk om hvilken begrenset mengde atmosfærisk CO2 planeten tåler og hvilke dyptgripende endringer som må til for å unngå globale klimaødeleggelser.
  • I februar 2013 marsjerte om lag 50 000 mennesker forbi Det hvite hus og forlangte at president Barack Obama tar grep for å begrense utslipp av klimagasser. Dette var den hittil største demonstrasjonen mot global oppvarming i amerikansk historie.
  • McKibben fronter en kampanje for å få amerikanske universiteter og høgskoler til å selge seg ut av oljeindustrien. Per februar 2012 hadde over 300 studentgrupper etablert slike kampanjer.

McKibben og 350.org trapper nå ytterligere opp den globale mobiliseringen. I juni 2013 inviteres unge fra hele verden til et ungdommens toppmøte i Istanbul. De skal mobilisere for Global Power Shift. I hjemlandene sine vil disse unge lederne stå i bresjen for nasjonale kampanjer som skal tvinge egne myndigheter til å endre kurs.

Jorda trenger desperat noen ildsjeler som kan mobilisere verdens folk i kampen mot global oppvarming. Styret i Sofieprisen mener at Bill McKibben i løpet av få år har vist en forbilledlig mobiliseringsevne. Som aktivist benytter han nye metoder for folkelig opprør og protest, ved blant annet aktiv bruk av internett og sosiale medier. Selv om motkreftene er enorme, har McKibben vist hvordan det er mulig å mobilisere millioner av mennesker i kampen mot utslipp av klimagasser. Det gir håp.

Årets Sofieprisvinner understreker imidlertid at han slåss mot sterke motkrefter.

”Man kunne oppgi håpet, og det ville kanskje være det mest nærliggende. Men jeg er ikke helt rede til det, for jeg tror ikke at alle tilgjengelige kanaler for politisk innflytelse er prøvd ut”.

«Climate change is the single biggest thing humans have ever done on this planet. The only thing that needs to be bigger is our movement to stop it.”

Bill McKibben


Speech by Sophie Prize Winner Bill McKibben

Speech by Sophie Prize Winner Bill McKibben

mandag 28. okt 2013
Av Bill McKibben

I am so grateful for this prize.

les mer
Speech by the chair of the board of the Sophie Prize

Speech by the chair of the board of the Sophie Prize

mandag 28. okt 2013
Av Liv Røhnebæk Bjergene

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Dear Friends

”Climate change is the single biggest thing humans have ever done on this planet. The only ting that needs to be bigger is our movement to stop it”.

les mer
Across the universe

Across the universe

fredag 01. nov 2013
Av Jostein Gaarder

Vinteren 2008 ble det feiret et 40-årsjubileum for The Beatles' innspilling av Across the universe med det klingende refrenget: "Nothing's gonna change my world".

les mer