Hjem » 2012 Eva Joly

Sofieprisen 2012

tildeles

Eva Joly

for å bekjempe en grådighetskultur som forårsaker problemer for mennesker og miljø

Eva Joly (født 1943) tildeles Sofieprisen for 2012 for hennes utrettelige og fryktløse innsats mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon, og for hennes visjon om å skape et bærekraftig likhetssamfunn.

På 1990-tallet avslørte hun datidens største korrupsjonsskandale i Frankrike, Elf Aquantaine. Siden har Joly stått fram som en sterk kritiker av dagens økonomiske system, som forårsaker sosiale og miljømessige problemer. Joly går imidlertid lengre enn kun å kritisere: Hun foreslår løsninger og søker arenaer hvor hennes erfaringer og ideer kan omgjøres til realpolitikk. Siden 2009 har Joly vært medlem av Europaparlamentet, hvor hun leder Utviklingskomiteen. I 2011 ble hun miljøpartiet De Grønne sin presidentkandidat til årets presidentvalg i Frankrike.

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon hindrer bærekraftig utvikling. Hvert år skjules flere tusen milliarder dollar i lukkede jurisdiksjoner, ofte kalt skatteparadiser. En stor andel av midlene stammer fra utviklingsland. Dette er penger som kunne ha blitt frukt på felles, offentlige goder. Med sin rike tilgang på naturressurser er det afrikanske kontinentet særlig utsatt for kapitalflukt og skatteunndragelse. I dag går det større kapitalstrømmer ut av Afrika enn de som tilflyter kontinentet i form av for eksempel bistand og gjeldslette.

Joly understreker nettopp hvordan den økende bruken av skatteparadiser hindrer utvikling, og kaller det ”en moderne form for kolonialsime”. Å benytte skatteparadiser skader også den rike delen av verden, og trekkes fram som en av de sentrale årsakene til finanskrisen. ”Uten skatteparadiser hadde vi ikke hatt problemer i Eurosonen. Dette er en utilgivelig svakhet i Europa”, sier Joly.

Hennes kamp mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet har også medført personlige omkostninger. Joly mottar drapstrusler og omgis av livvakter. Likevel fortsetter hun sin kamp, og er en inspirasjonskilde for korrupsjonsjegere og antikorrupsjonsnettverk verden over. Hennes kunnskap, erfaringer og ideer er også formidlet gjennom bøker som ”Plan for en bedre verden” (2004), der hun formidler synspunkter på bistand, globalisering og fattigdomsbekjempelse, ”Jakten fortsetter – en liten bok om livsmot” (2007) om hvordan institusjonalisert korrupsjon forhindrer utvikling og bedre levekår for millioner av mennesker og hva som er mulig hvis kreftene forenes. I år utga hun sin første roman, korrupsjonsthrilleren ”Liras øyne”.

”Jeg tenkte at dersom jeg fortalte folk, gjennom å skrive bøker, gi intervjuer, så ville verden forandre seg. Jeg trodde at det skyldtes mangel på kunnskap. Men det forferdelige er at selv om ting blir sagt, så endrer de seg ikke. Derfor bestemte jeg meg for å bli politiker og virkelig uttrykke mine bekymringer”, sier Joly.

Som politiker fortsetter hun å bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet. Men Joly utvider perspektivet ved å løfte fram behovet for, og gevinstene ved, å skape en grønn økonomi.

Vi har i dag et økonomisk system som er på kollisjonskurs med naturens tåleevne.  Joly viser en helhetlig forståelse for hvordan en grønn økonomi, fri fra korrupsjon og økonomiske spekulasjoner, kan være en bærekraftig vei videre – både økonomisk, sosialt og for miljøet.

Nok en gang står Eva Joly fram som en modig og viktig inspirator.


Prisvinner Eva Jolys tale på prisutdelingen

Prisvinner Eva Jolys tale på prisutdelingen

onsdag 13. juni 2012
Av Gro Eva Farseth Joly

Mine damer og herrer.

Det er for meg en stor ære å ha blitt tildelt Sofieprisen. Jeg mottar den i dyp takknemmelighet og med en stor anerkjennelse av min egen utilstrekkelighet.

les mer
Styreleders tale til prisvinner Eva Joly

Styreleders tale til prisvinner Eva Joly

onsdag 13. juni 2012
Av Liv Røhnebæk Bjergene

Kjære alle gjester og kjære Eva Joly,

”Vi har i dag et økonomisk system som er på kollisjonskurs med naturens tåleevne. Altfor mange avgjørelser legger vekt på kortvarig gevinst for enkelte grupper, uten hensyn til en moralsk forankret fordeling av jordens ressurser”.

les mer