Hjem » 2011 Tristram Stuart

Sofieprisen 2011

tildeles britiske

Tristram Stuart

for hans innsats mot kasting av mat

Tristram Stuart (født 1978) er britisk aktivist og forfatter som ser på de sosiale og miljømessige konsekvensene knyttet til mat. Siden utgivelsen av den kritikerroste boken Waste: Uncovering the Global Food Scandal (Penguin, 2009) har han bistått frivillige organisasjoner, myndigheter, industri og interesseorganisasjoner med å iverksette tiltak for å redusere nyttbart matavfall.

I desember 2009 var Stuart initiativtaker til en gigantisk gratislunsj på Trafalgar Square ‘Feeding the 5000‘, hvor han og samarbeidspartnere serverte Londonere mat basert på ingredienser som ellers ville ha blitt kastet. I samarbeid med den britiske avisen The Guardian har han dessuten lansert prosjektet ‘Food Waste Watchdog‘, der folk oppmuntres til å ta bilder av mat som er blitt kastet. Bildene legges så ut på en egen hjemmeside hos avisen. I 2010 var han med på initiativet ’A Taste of Freedom’, et resirkuleringstiltak hvor frukt og grønnsaker som kastes blir forvandlet til velsmakende smootier og sorbeter.

Stuart kombinerer rollene som aktivist, lobbyist og analytisk skribent. Hans mange slående eksempler viser hvordan enkle endringer hos forbrukere, politikere og næringsliv kan føre til store kutt i matavfall. Stuart understreker det forkastelige ved dagens globale fordeling av mat, hvor over en tredel av maten i den rike delen av verden kastes. Samtidig lider nesten én milliard mennesker verden over av alvorlig underernæring.

Stuart understreker hvordan kasting av mat er en alvorlig miljøtrussel. Dersom matproduksjon tilpasses etterspørsel, blir sluttresultatet et sunnere og mer bærekraftig miljø. Stuart peker også på hvordan bistand kan bidra til å støtte bønder og infrastruktur i landbruket lokalt, i form av for eksempel kornlagre og pasteurisering, og slik forhindre at mat må kastes før den når markedet.

Tristram Stuarts initiativer og analyser om matavfall gir seg ikke ut for å være en komplett løsning på verdens miljøutfordringer. Han fortjener imidlertid honnør for å bidra til å skape mer oppmerksomhet og bevisstgjøring om et utbredt – men lenge forsømt – fenomen: Verdens voksende søppelberg av spiselig mat.

Stuarts viser hvordan mat er en global ressurs og hvordan det å redusere kasting av mat kan ha positive menneskelige, økonomiske og økologiske konsekvenser – både for den enkelte, verdensøkonomien og miljøet. Stuart ser både på mikro- og makronivå. Bevegelsen han har startet, som så langt primært har vært begrenset til Storbritannia, viser lovende takter også i flere andre land. Kampen mot kasting av mat har derfor et stort potensial til å nå resten av verden.

Tristram Stuart tildeles Sofieprisen 2011 for å skape oppmerksomhet om en av vår tids tydelige miljømessige og moralske skandaler: Den kastingen av mat som foregår i alle deler av samfunnet – fra kjøkkenbenken til søppeldunken, fra appelsinlundene i California til supermarkedenes søppelcontainere. For å nå ut med budskapet tenker Stuart nytt og kreativt, bruker humor og illustrerende eksempler som gir rom for ettertanke.


Styreleders tale til årets prisvinner

Styreleders tale til årets prisvinner

tirsdag 14. juni 2011

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Dear Friends

Once upon there was an Emperor, whose only worry in life was to dress in elegant clothes. He changed clothes almost every hour, and loved to show them off to his people.

les mer
Bilder fra prisutdelingen 2011

Bilder fra prisutdelingen 2011

Se og last ned bilder fra utdelingsseremonien til Sofieprisen 2001 med ristram Stuart.

gå til