Hjem » 2008 Gretchen C. Daily

Sofie-prisen 2008

tildeles

Gretchen C. Daily

Stanford University, California

"Vi står nå overfor en masseutryddelse av plante- og dyrearter som er enestående i menneskehetens historie." Gretchen C. Daily

Den anerkjente amerikanske biologen Gretchen C. Dailys innsats for å finne løsninger for hvordan vi kan ta vare på arter og økosystem vekker stor oppmerksomhet. Hun sammenlignes av enkelte med vitenskapskvinnen Rachel Carson, som var opphav til den globale miljøbevegelsen tidlig på 1960-tallet.

Men kan miljøvern dessuten være økonomisk lønnsomt? Ja, mener Daily. Det er mulig å ta i bruk markedskreftene i kampen mot tap av biologisk mangfold og ødeleggelse av våre økosystem. Den amerikanske biologen er både visjonær og løsningsorientert, hun er radikal i sin tenkning og pragmatisk i sin tilnærming. Hennes konkrete anbefalinger omfatter så vel lokale som globale tiltak. 

Gretchen Daily (f. 1964) har etablert seg som en av verdens fremste premissleverandører i debatten om en bærekraftig utvikling og bevaring av biologisk mangfold. Som forsker har hun vist at det finnes ulike måter å sette pris på naturen. Hun har vist oss at det også finnes økonomiske argumenter for å bevare arter og økosystemer og demonstrert hvordan denne dimensjonen kan inkluderes i de politiske beslutningsprosessene. Med en usedvanlige faglig og personlig styrke har hun gitt økosystemtenkningen en ny dybde og bredde.

Daily har en forbilledlig evne til å omsette grunnleggende forskningsresultater til konkrete anbefalinger og handling. I boken The New Economy of Nature (2002) viser hun en rekke konkrete eksempler på hvordan det er mulig å dreie økonomien i en bærekraftig retning og de økonomiske fordelene ved å gjøre nettopp dette. Hun viser for eksempel hvordan lokalbefolkning kan belønnes for å ta vare på naturområder, hvordan man kan tenke nytt for å sikre naturlig rensing av drikkevann, naturlig sikring mot flom, hva som skal til for at økoturisme skal være lønnsomt og bærekraftig etc..

Dailys engasjement er globalt, og hun har arbeidet med mange ulike regioner og problemstillinger. Hun leder i dag et stort prosjekt som fokuserer på samordning av bevaring med økonomiske incentiver i fire ulike områder hvor bidiversiteten er truet: Kina, Tanzania, California og Hawaii. Her samarbeider hun med jordeiere, økonomer, jurister, forretningsfolk og statlige organer til beste for miljøet.

Blant flere høythengende utmerkelser er hun valgt inn i the American Academy of Arts and Sciences.

Gretchen C. Daily har uttalt: ”Folk sier du ikke kan sette en prislapp på det uerstattelige, og jeg er enig, naturen kan ikke erstattes. Men hvis vi ikke synliggjør også den økonomiske verdien, blir det som en ’spis-alt-du-orker-buffet’: Folk går berserk og plutselig er alt borte. Jeg synes det er ganske smart, og en grenseløs utfordring, å forsøke å harmonisere den daglige økonomiske virksomheten med beskyttelse av de systemene som holder oss i live.”

Styreleder i Sofie-stiftelsen, Gunhild Ørstavik, begrunner tildelingen slik: Gretchen C. Dailys radikale og konstruktive engasjement og formidlingsevne, hennes brede kunnskaper og faglige briljans gjør henne til en viktig og verdig Sofie-prisvinner. Hun har vist mot ved å utforske nye fagområder på tvers av yrkesgrenser. Daily tar et aktivt ansvar i forhold til bærekraftutfordringene og utfyller mosaikken av tidligere Sofie-prisvinnere. Forskere som henne gir oss den forståelsen som skal til for å forandre verden!.”


Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Dear Friends...

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Dear Friends...

torsdag 12. juni 2008

Speech by Sophie Foundation Board, Chair Gunhild Ørstavik. Sophie Prize Ceremony June 12th 2008.

les mer