Sofieprisen 1998-2013 In English

Sofieprisen er en internasjonal miljø- og bærekraftig utviklingspris på US $ 100.000. Fra 1998 til 2013 ble prisen delt ut årlig. Sofieprisens mission statement (formålsparagraf) stadfester hvordan prisen ble etablert for å inspirere enkeltpersoner til å jobbe for en mer bærekraftig framtid.

Sofieprisen ble opprettet i 1997 etter et initiativ fra forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig. Sofieprisens styre har vært jury for Sofieprisen. Sammen med Sofieprisens sekretariat har styret vært ansvarlig for de årlige prisseremoniene.


2013

2013 Bill McKibben

Den amerikanske journalisten, forfatteren og miljøforkjemperen Bill McKibben (1960) tildeles Sofieprisen 2013. McKibben får prisen for sin evne til å mobilisere i kampen mot global oppvarming.

Les mer
2012

2012 Eva Joly

Sofieprisen for 2012 tildeles Eva Joly for å bekjempe en grådighetskultur som forårsaker problemer for mennesker og miljø (Foto: Xavier Cantat).

Les mer
2011

2011 Tristram Stuart

Tristram Stuart tildeles Sofieprisen 2011 for hvordan han ved å tenke nytt og kreativt, bruk av humor og illustrerende eksempler som gir rom for ettertanke retter søkelyset på en av vår tids største moralske og miljømessige skandaler: Kasting av mat.

Les mer
2010

2010 James E. Hansen

Sofieprisen 2010 James E. Hansen for sin livsviktige forskning, for sin klare formidling og for sitt genuine engasjement for framtidige generasjoner (Foto: Greenpeace).

Les mer
2009

2009 Marina Silva

Sofieprisen 2009 tildeles Marina Silva for hennes mot, kreativitet og evne til å bygge allianser, men først og fremst for hennes resultater i kampen for å verne regnskogen i Amazonas.

Les mer
2008

2008 Gretchen C. Daily

Sofie-prisen 2008 tildeles Gretchen C. Dailys for hennes engasjement, formidlingsevne, brede kunnskaper og faglige briljans i debatten om en bærekraftig utvikling og bevaring av biologisk mangfold.

Les mer
2007

2007 Göran Persson

Göran Persson tildeles Sofie-prisen 2007 for sitt politiske lederskap innenfor klimapolitikken. Under Göran Persson har Sverige blitt et foregangsland innen miljø.

Les mer
2006

2006 Romina Picolotti

Sofie-prisen 2006 går til den argentinske advokaten og menneskerettighetsaktivisten Romina Picolotti. Romina Picolotti er født i Argentina og er jurist med internasjonal rett som spesiale.

Les mer
2005

2005 Sheila Watt-Cloutier

Sofie-prisen 2005 gikk til den inuittiske miljøforkjemperen Sheila Watt-Cloutier fra Canada. Hun kjemper for å rette verdens oppmerksomhet mot de menneskelige lidelsene som følger av økte klimautslipp og miljøgifter.

Les mer
2004

2004 Wangari Maathai

Sofie-prisen for 2004 er tildelt Professor Wangari Maathai, en av Afrikas mest respekterte og åpenhjertige miljøaktivister.

Les mer
2003

2003 John Pilger

Sofie-prisen for 2003 er tildelt John Pilger – en av verdens mest enestående og modige journalister som i løpet av de siste 30 årene har bidratt til å avdekke de mektiges løgner og propaganda innenfor områder som krig, interessekonflikter og økonomisk utbytting av mennesker og naturressurser.

Les mer
2002

2002 Hans Hellighet Bartholomeus

Sofie-prisen for 2002 er tildelt Hans Hellighet Bartholomeus, Erkebiskop i Konstantinopel og Nye Roma, Økumenisk patriark og også kjent som ”Den grønne patriarken”.

Les mer
2001

2001 ATTAC Frankrike

Sofie-prisen for 2001 er tildelt Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyennes et citoyens (ATTAC), en banebrytende og verdensomspennende bevegelse som utfordrer uhemmet økonomiske vekst og neoliberalismens negative følger.

Les mer
2000

2000 Sheri Liao

Sofie-prisen for 2000 er tildelt den kinesiske miljøjournalisten og miljøaktivisten Sheri Liao for hennes enestående innsats med å forbedre miljøet i Kina og for sitt banebrytende bruk av media i dette arbeid.

Les mer
1999

1999 Herman Daly og Thomas Kocherry

Sofie-prisen for 1999 er tildelt Herman Daily fra USA og Thomas Kochery fra Kerala i India for deres arbeid med å sette fokus på alternativer til den økonomiske globaliseringens skyggesider og dens konsekvenser for ressursforvaltning.

Les mer
1998

1998 Environmental Rights Action

Sofie-prisen for 1998 er tildelt den nigerianske organisasjonen Environmental Rights Action (ERA). ERA har spilt en viktig rolle i å overvåke og dokumentere den skaden oljeselskaper som opererer i Niger-deltaet påfører miljøet.

Les mer