Styreleders tale til prisvinner Eva Joly

Kjære alle gjester og kjære Eva Joly,

”Vi har i dag et økonomisk system som er på kollisjonskurs med naturens tåleevne. Altfor mange avgjørelser legger vekt på kortvarig gevinst for enkelte grupper, uten hensyn til en moralsk forankret fordeling av jordens ressurser”.
Av Liv Røhnebæk Bjergene
Onsdag 13. juni 2012

Sitatet er hentet fra Sofieprisens formålsparagraf. Men det kunne like gjerne vært skrevet av deg, Eva Joly. For det er nettopp hvordan grådighetskulturen undergraver muligheten for en rettferdig og bærekraftig utvikling som du har brukt store deler av din yrkeskarriere på å synliggjøre og bekjempe.

”Sats på hellet, hold fast på lykken og gå farene i møte. Da blir de vant til å se deg slik”.

Sitatet tilhører den franske poeten René Char, og er hentet fra en av dine bøker. På mange måter oppsummerer det din livsgjerning.

Det startet for alvor med avsløringene knyttet til det franske oljeselskapet Elf Aquitane på 1990-tallet, der du som forhørsdommer ledet en etterforskning som viste at milliarder av kroner var blitt unndratt. Etterforskningen tok til i 1995, og det franske rettsvesenet startet å behandle de første sakene i 2003. I 30 ble det tatt ut tiltale. 27 av sakene endte med fellende dom. Du og ditt team avslørte hvordan korrupsjon gikk helt til topps i samfunnet, og inkluderte tidligere ministre, storbanker og storindustri. Din utrettelige innsats var ikke uten omkostninger.

”Madame, jeg har hørt fra en pålitelig kilde at De har beveget Dem inn på et ekstremt farlig område. Gå ikke for nær vinduene”, var blant rådene en av Frankrikes mest høytstående dommere ga deg.

I flere år levde du og familien din med politibeskyttelse. Våpnene deres lå på spisestuebordet og vaktene sov i rommet ved siden av ditt soveværelse. Du var gift og hadde barn. Det ville ha vært forståelig om du hadde gitt opp for den massive motstanden som møtte deg og den etterforskningen du ledet.

Men du gir ikke opp. Til det er ditt engasjement, din rettferdighetssans og ditt ønske om å bevege verden i riktig retning for sterk. Du føler et enormt ansvar for å øse av dine kunnskaper og erfaringer slikt at verden kan bli et bedre sted å leve for kommende generasjoner. Du trekker trådene tilbake til norsk bondekultur, hvor hver generasjon skulle gjøre sitt for å etterlate gården i bedre stand enn da de overtok.

Du har ikke tatt på deg å forvalte kun en gård. Du vil forandre verden.  Der andre av samme eller yngre årskull roer ned og nyter pensjonisttilværelsen, der girer du opp. Stillstand ligger ikke for deg. Du vil ha bevegelse.

Aktivt søker du derfor maktposisjoner der du i størst mulig grad kan påvirke og få gjennomslag for de endringene som du mener må til for å få bukt med det du omtaler som vår tids pest: Korrupsjon.  Fra 2002 til 2005 var du spesialrådgiver for den norske regjeringen, der du ledet det norske antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet og tok initiativet til Pariserklæringen mot korrupjon. Senere ledet du Norads arbeid mot korrupsjon i utviklingssamarbeidet, der du blant annet etablerte et globalt netteverk av korrupsjonsjegere.

Du er parlamentsmedlem i EU, der du leder utviklingskomiteen, du har vært spesialrådgiver for islandske myndigheter og i vår stilte du til og med som fransk president for miljøpartiet De grønne.

Alt er mulig”, sier du. Kanskje ikke så rart at du har gitt en av bøkene dine undertittelen ”En liten bok om livsmot”. Det er nemlig massive krefter du vil til livs.

Hvert år skjules flere tusen milliarder dollar i lukkede jurisdiksjoner, ofte kalt skatteparadiser. Vi har utplassert en tidsinnstilt bombe, sier du, og viser til uro i markeder, økonomiske bobler som sprekker, penger som sirkulerer uten offentlig kontroll. Du mener at Eurosonen ikke ville ha opplevd dagens store økonomiske og sosiale problemer uten skatteparadiser, og kaller mangelen på reguleringer en utilgivelig politisk svakhet.

Du mener at vi i den rike delen av verden bygger vårt behagelige liv på en korrupt pakt mellom vestlige, multinasjonale selskaper og despoter fra den tredje verden ved at vi skjuler de svarte pengene deres i vestlige banker. Du drømmer om å tilbakeføre disse midlene slik at de kan komme til nytte, skape utvikling. Vi snakker om milliardbeløp. For Gabon alene kan det være snakk om fire milliarder dollar som Bongo-klanen ulovlig har beriket seg med.

For med sin rike tilgang på naturressurser er det afrikanske kontinentet særlig utsatt for kapitalflukt og skatteunndragelse. I dag går det større kapitalstrømmer ut av Afrika enn de som tilflyter kontinentet i form av for eksempel bistand og gjeldslette. Og hva har så dette med miljø å gjøre? Ganske mye. Du viser at det å bekjempe storkorrupsjon er en forutsetning for å bekjempe fattigdom, hindre miljøødeleggelser og global oppvarming. Pengene forblir nemlig ikke i fattige utviklingsland som kobberrike Zambia eller oljerike Nigeria. Noen få blir styrtrike, mens majoriteten av befolkningen forblir fattige, og med en ekstraregning i fanget: forurensede elver som følge av kobberutvinning eller et Niger-delta preget av store miljøødeleggelser som følge av oljeutvinning.

En av dine politiske fanesaker er derfor å få på plass en egen internasjonal domstol mot miljøkriminalitet. På den måten kan grådige miljøforbrytere som skaffer til veie kontrakter på verdifulle naturressurser gjennom korrupsjon stilles til ansvar – på samme måte som dagens krigsforbryterdomstol i Haag kan dømme krigsforbrytere.  Det skal ikke lønne seg å få ødelegge det miljøet som livet på kloden er helt avhengig av.

Følgende er blitt sagt om deg: ”Du har aldri latt deg kue. Til tross for trusler, anonyme brev og nederlag. Eva Joly er som en elv som mange ønsker skal forandre kurs. Men hun finner alltid tilbake til riktig leie”.

Vi i Sofieprisen er stolte over å kunne tildele deg årets pris. Vi vet at du ikke er alene om å kjempe kampen mot korrupsjon. Flere av deltakerne i korrupsjonsnettverket, som du tok initiativet til, sitter her i salen i dag. Du har gått foran og banet vei. Du viser at det nytter, men synliggjør også hvordan omfanget av korrupsjon øker. Dersom vi skal hindre ytterligere forringelse av miljø og klima og skape en rettferdig og bærekraftig utvikling, må kampen mot grådighet intensiveres.

Eva Joly, du er en fremsynt, modig og viktig inspirator for oss alle.

Gratulerer.