Stor oppmerksomhet for årets Sofieprisvinner!

Årets Sofieprisvinner Dr. James E. Hansen ble offentliggjort på en pressekonferanse onsdag 7. april, og vekket stor oppmerksomhet og begeistring. Under følger et utvalg av lenker.
Fredag 09. apr 2010

Jostein Gaarder og Kåre Willoch diskuterer Sofieprisen på Dagsnytt 18

Sofieprisen på Dagsrevyen

Aftenposten skrev om Hansens kritikk av norsk tjæresandengasjement

Ny Tid intervjuet årets Sofieprisvinner og kommenterte også årets prisvinner på lederplass

Siri Kalvig hyller årets Sofieprisvinner

Natur og Miljø skriver om årets Sofieprisvinner

350.org, Zero og Natur og Ungdom gratulerer

Sofieprisen på Washingtonbaserte The Energy Report

Sofieprisen i The Independent