Juryens begrunnelse for Sofieprisen 2010

Styret har besluttet å tildele Sofieprisen 2010 til den amerikanske klimaforskeren Dr. James E. Hansen
Onsdag 07. apr 2010

Dr. James E. Hansen (født 1941) har i over 30 år spilt en nøkkelrolle for utviklingen av vår forståelse av menneskeskapte klimaendringer.

Hansen er medlem av USAs nasjonale vitenskapsakademi, professor ved Columbia University og Columbia’s Earth Institute, og direktør ved NASA Goddard Institute for Space Studies, hvor han har forsket på atmosfæren med klimagasser som spesialfelt. Allerede i 1988 presenterte han resultater for den amerikanske kongressen som sannsynliggjorde at menneskeskapte klimaendringer utgjorde en trussel.

Dr. James E. Hansen er en velrenommert forsker med en lang rekke vitenskapelige artikler publisert i tunge, internasjonale tidsskrifter. Men Hansens samvittighet, og etter hvert hans rolle som bestefar, har tvunget ham til å kombinere toppforskning med politisk aktivisme basert på et sterkt personlig engasjement. Ingen har som Hansen klart å omsette forskningen til konkrete advarsler om hva som vil skje dersom vi ikke klarer å redusere CO2 i atmosfæren. Forankret i sine forskningsfunn har Hansen anslått at 350 ppm er en øvre grense for innhold av CO2 i atmosfæren dersom vi skal unngå dramatiske klimaeffekter. Dette har inspirert til dannelsen av den verdensomspennende folkebevegelsen 350.org.

Hansens klare tale og sterke advarsler har møtt mye motstand. Som forsker har han opplevd å få vitenskapelig baserte uttalelser sensurert, og har også måttet tåle direkte kritikk for sitt engasjement som av enkelte har blitt oppfattet som lite akademisk. Hansen har svart med å sette søkelys på de økonomiske interessene som står bak dem som ønsker å så tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Mens disse kreftene råder over store ressurser, er det de som er unge i dag og klodens økosystemer med sitt biologiske mangfold som må betale den framtidige prisen.

Menneskeheten står i følge Hansen ved et vendepunkt. Vi må handle nå, ellers kan selvforsterkende mekanismer gjøre uopprettelige skader på jorda. Hansen mener selv at det internasjonale samfunnet bruker alt for lang tid på å ta dette inn over seg. Virkemidlene man forsøker å få på plass i dag er ikke tilstrekkelige for å oppnå en nødvendig reduksjon i utslipp av klimagasser. Derfor har han tatt til orde for en utfasing av kullkraft samt en substansiell skattlegging av CO2 for å sørge for en rask overgang til alternative energikilder. Han peker på at dette også betyr muligheter: Nye høyteknologiske arbeidsplasser og renere luft.

Dr. James E. Hansen er den som har gjort det umulig for oss å unnskylde oss overfor våre barnebarn med at vi ikke visste. Han får Sofieprisen 2010 for sin livsviktige forskning, for sin eksemplarisk klare formidling og for sitt genuine og inspirerende engasjement for framtidige generasjoner.