Sofie-prisen 1998: Juryens begrunnelse

Environmental  Rights Action i Nigeria

Styret i Sofie-stiftelsen har utpekt miljø- og menneskerettighetsorganisasjonen Environmental Rights Action (ERA) i Nigeria som vinner  av Sofie-prisen 1998. En rekke menneskerettighets- og miljøaktivister  sitter i dag fengslet med dødsdom. Organisasjonen har gjennom utrolig mot vist at arbeidet for menneskeverd, miljø og demokrati kan og må gå hånd i hånd. Dette er ikke minst viktig å understreke i et år når vi feirer 50 års jubileet for FNs menneskerettigheter, sier Elin Enge, styreleder i Sofie-stiftelsen.

Sofie-prisen, som er på over 700.000 kroner, ble opprettet i fjor av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig. Den deles ut for første gang i år på en stor festforestilling i Oslo 15 juni.

Environmental Rights Action (ERA) i Nigeria er en miljø- og menneskerettighetsorganisasjon, tilknyttet Friends of the Earth International.

ERA har stått sentralt i arbeidet med å kartlegge miljøskadene av oljeselskapenes virksomhet i Nigeria. Organisasjonen har også tatt initiativ til å bygge opp samfunnsressurssentre i de berørte områdene. Gjennom disse sentrene får lokalbefolkningen støtte til lokalt miljø- og utviklingsarbeid.

ERA er engasjert i arbeidet mot internasjonale oljeselskapers virksomhet i Ogonifolkets landområder i Nigerdeltaet. Mer enn 50.000 mennesker fra Ogonifolket er drevet på flukt grunnet ekspropriasjon av deres jord og omfattende forurensning av jord, luft og vann. Dette har ført til en 75% reduksjon i avlinger, noe som igjen har medført at 25% av befolkningen i området er alvorlig feilernært. Ifølge flere uavhengige kilder er opptil 2000 mennesker blitt drept i konflikten. I 1995 ble forfatteren Ken Saro-Wiva og åtte andre miljø- og menneskerettighetsforkjempere, som alle var representanter for Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), henrettet. 19 miljøaktivister er fortsatt fengslet med dødsdommer.

ERA’s leder Nnimmo Bassey (37 år) er dikter og arkitekt Han har i en årrekke vært engasjert i miljø- og menneskerettighetsspørsmål i Nigeria. Han har vært fengslet gjentatte ganger. Det er satt i verk en internasjonal kampanje for å unngå at han skal lide samme skjebne som Ken Saro-Wiva.

Nigeria er et diktatur og er rangert på tredjeplass i verden for brudd på menneskerettigheter.

Mer enn 97% av eksportinntektene kommer fra olje/gassvirksomheten.

Statoil driver prøveboring i området og har siden 1990 investert en milliard kroner i Nigeria.

Styrets (juryen)  har bla gitt følgende begrunnelse for valget:

  • Skape økt oppmerksomhet omkring den klare sammenhengen mellom miljø, menneskerettigheter og demokrati.
  • Understreke at støtte til demokratiske bevegelser er vesentlig for å skape reformpress på lokale og nasjonale myndigheter .
  • Gjennom internasjonal oppmerksomhet gi beskyttelse til de 19 fengslede miljøaktivistene som har fått dødsdom og skjerme representanter for miljøbevegelsen mot framtidige overgrep.
  • Synliggjøre hvordan flernasjonale selskaper i dette tilfelle direkte ødelegger menneskers livsgrunnlag. Og hvilket ansvar næringslivet har for å respektere menneskerettigheter og miljø.
  • Bidra til at  prisen skjerper debatten om det ansvaret politiske myndigheter har i forhold til miljø og menneskerettigheter.
  • Understreke at det påhviler Norge et særskilt ansvar som stor oljenasjon og som investor, bla gjennom Oljefondet, å føre en  konsistent politikk på dette området.
  • Bidra til å sette fokus på betydningen av respekt for den  kunnskap om miljø som ligger i de tradisjonelle livsformene.