Sofie-prisen 1999: Juryens begrunnelse

Sofie-prisen 1999:

Utfordrer globaliseringen

Herman Daly fra USA og Thomas Kocherry fra India er vinnere av Sofie-prisen 1999. Med denne tildelingen ønsker  Sofie-stiftelsen å fokusere på alternativer til globaliseringen av økonomi og ressursforvaltning.

Fra hvert sitt ståsted har prisvinnerne påvist at dagens politikk utarmer både mennesker og miljø. Men først og fremst har de gitt konstruktive bidrag til å snu utviklingen. Herman Daly gjennom økonomisk teori med utgangspunkt i naturens tåleevne. Thomas Kocherry gjennom praktisk arbeid for kystfiskeres rettigheter og bevaring av havets ressurser.

"Den grenseløse veksten har gitt oss en verden som er full av våre egne ting, men stadig tommere for det som opprinnelig var der", sier Herman Daly. Dermed går linjen direkte til Thomas Kocherrys arbeid for å bevare fiskebestand og naturressurser.

Sofie-prisen 1999 gis derfor til Herman  Daly og Thomas Kocherry for deres arbeid mot felles mål: En bærekraftig utvikling og en rettferdigere fordeling av økonomiske og økologiske ressurser.

Juryen legger følgende til grunn for tildelingen:

  • Negative utslag av økonomisk globalisering rammer både natur og samfunn. Pågående forhandlinger i Verdens Handelsorganisasjon aktualiserer problemstillingen.
  • Moderne fiskerier er tydelige eksempler på at frie markeder tapper naturressurser og ødelegger lokalmiljøer.
  • For å endre dagens kurs trenger vi både alternative modeller og teorier - óg praktisk kamp på lokalt nivå.

HERMAN E. DALY er professor i økonomi ved School of Public Affairs, Universitetet i Maryland. Han arbeidet en årrekke i Verdensbanken, men gikk av i forbindelse med en konflikt om bankens innspill i FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio 1992. Han har utgitt en rekke bøker om alternativer til dagens økonomiske utvikling, bl.a.: "Economics, Ecology, Ethics" (1980) - "For Our Common Good" (1989) - "Beyond Growth" (1996).

THOMAS X. KOCHERRY prest, advokat og fagforeningsleder. Han har i også  universitetseksamen i kjemi, zoology og botanikk. Han bor i Kerala og har arbeidet i 25 år for å sikre rettigheter og livsgrunnlag for lokale fiskere. Han har bygget opp nasjonale kystfiskerorganisasjoner i India, og er nå leder for "World Forum of fish-harvesters and fishworkers". Dette er verden første internasjonale organisering av kystfiskere. Han har også ledet en rekke ikke-voldsaksjoner, bl.a. mot salg av kvoter til utenlandske trålere, mot GATT-avtalen og mot industrielt rekeoppdrett.