Sofie-prisen 2001: Juryens begrunnelse

Attac får årets Sofie-pris

Vi har gleden av å meddele at Sofie-prisen i år går til den internasjonale bevegelsen Attac (Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens).

Årets prisvinner har med intellektuell våkenhet og levende solidaritet klart å mobilisere og engasjere masser over hele verden i en tid som ellers er sterkt preget av passivitet og egoisme. De var derfor naturlig valg for Sofie-stiftelsens jury i år.

Vi har på 90-tallet vært vitne til en raskt voksende konsentrasjon av global finansiell kontroll. Neo-liberalism har svekket demokratiske strukturer, internasjonalt og nasjonalt, øker urett og marginaliserer de fattigste og ødelegger miljøet.

Vi har sett at globalisering uten ansvar og felles regelverk åpner for at de sterke utnytter de svake. Uregulert finansiell globalisering åpner også for at økonomiske kriser sprer seg raskere og rammer sterkere.

Til tross for dette har nittiårenes dominerende retorikk vært at denne utvikling er uunngåelig og til og med ønsket, fordi det ble sagt at den ville tjene alle over tid. Makten til å styre denne utvikling ligger hendene på multinasjonale selskaper og de som kontrollerer finans markedene.

Ved inntreden til et nytt millenium, har kravet om sosial rettferdighet og demokrati vunnet fram. Mennesker over hele verden har samlet seg i kampen mot de negative sidene av globalisering.  Vi har vært vitne til en voksende opposisjon mot neo-liberalism, en motstand som bidro til å sette stopp for MAI-avtalen (Multilateral agreement on investements) og WTO-forhandlingene i Seattle 1999 og har ytret en sterk kritikk av IMF (Det internasjonale pengefondet)  og utfordret Verdensbanken til å revurdere sin utviklingsstrategi.

Vinneren av Sofie-prisen 2001 har i løpet av de to siste årene klart å lansere og bygge opp en verdensomspennende bevegelse som utfordrer ukritisk vekst og globalisering av økonomisk makt.

Sofie-stiftelsens jury har lagt følgende grunn for tildelingen av Sofie-prisen til ATTAC. ATTAC har lykkes i:

  • å mobilisere tusenvis av mennesker over hele verden i en kraftfull protest mot neo-liberalism og krav om internasjonal kontroll av finansmarkedene.
  • å samarbeide effektivt med mange og ulike nettverk og sosiale bevegelser, og derigjennom bygget en sterk allianse som kan bidra til å snu utviklingen og gi fornyet håp til de millioner av mennesker som lider under de negative sidene av globaliseringen.
  • å ha tent et håp om at en utvikling som setter mennesker og miljø  i sentrum er mulig og for å ha maktet  å erstatte apati med entusiasme. Gjennom ATTAC's enestående mobiliseringsevne, har grunnleggende verdier som solidaritet og rettferdighet igjen blitt satt på den internasjonale dagsorden i en tid hvor finansmarkedene økonomiske profitt motiv dominerer.