Sofie-prisen 2002: Juryens begrunnelse

 Den  ortodokse kirkens overhode,

 Hans Hellighet Bartholomew, Erkebiskop av Konstantinopel,

Det nye Roma og Økumenisk Patriark

tildeles Sofie-prisen 2002

Sofie-prisen 2002 tildeles en av verdens mest framtredende religiøse ledere, Hans Hellighet Bartholomew, Erkebiskop av Konstantinopel, Det nye Roma og Økumenisk Patriark. Juryen og styret i Sofie-stiftelsen har lagt vekt på hans banebrytende arbeid med å koble miljøengasjement til religion. ”Gjennom sitt lederskap har han maktet å øke miljøbevisstheten blant  300 millioner medlemmer av den ortodokse kirken. Han har utfordret religiøse kirkeledere fra andre trossamfunn til å gjøre det samme” sier styreleder i Sofie-stiftelsen, Elin Enge.

Årets Sofie-prisvinner blir tildelt prisen for sitt åndelige og praktiske lederskap i kampen for å bevare miljøet. Erkebiskopen av Konstantinopel er viden kjent som den ”Grønne Patriark” og kan tjene som forbilde for kirkeledere fra andre trossamfunn. Han tar sterkt avstand fra urettferdigheten i verden og har utfordret den økonomiske globaliseringen, som han mener bidrar til at gapet mellom fattige og rike øker.

Bakgrunn

Erkebiskopen av Konstantinopel er den 270-ende arvtager etter apostelen St. Andrew, og åndelig leder for 300 millioner ortodokse troende over hele verden. Han har fra han ble utpekt i 1991 bidratt til å øke kirkens engasjement på mange områder. Ikke minst er hans virksomhet båret av en religiøs visjon som kommer til uttrykk gjennom en aktiv mobilisering for rettferdighet og fred. Dette har utvilsomt bidratt til at den ortodokse kirken i dag er blant verdens raskest voksende kirkesamfunn.

Patriarken mener at hans arbeid for miljøvern er uløselig knyttet til hans rolle som religiøs og åndelig leder. Han har utfordret alle troende til å reflektere over sitt miljøansvar. ” Å forbryte seg mot naturen er en synd” fastslår han. På Patriarkens initiativ er den første dagen i september hvert år etablert som en forbønnsdag for miljøvern i hele den ortodokse verden, og ortodokse prester, munker og diakoner er pålagt å forkynne miljøvern denne dagen.

Urettferdighet og overforbruk

Erkebiskopen av Konstantinopel ser en uløselig sammenheng mellom rettferdig fordeling av jordens ressurser og bevaring av miljøet. ”Dersom målet er rettferdighet”, blir det umiddelbart tydelig at dagens akutte økologiske problemer har sine røtter nettopp i mangelen på rettferdighet.

”Ved å forbruke naturens gaver ukontrollert, blir vi selv konsumert av grådighet”, formaner Patriarken. ” Ved å redusere vårt forbruk, som i den ortodokse teologien kalles ”encratia” - eller

selvkontroll - kan vi sikre at også andre får tilgang til nødvendige ressurser. Dersom vi makter dette, vil vi i praksis vise vårt ansvar for den fattige verden”.

Erkebiskopen av Konstantinopel har uttrykt skarp kritikk av politiske ledere som har undergravet Kyoto-avtalen. Han beskriver deres handlinger som ”selvsentrert oppførsel, et symptom på vår fremmedgjøring fra andre mennesker og fra vår felles jord”.

Brobygger

Erkebiskopen av Konstantinopel har på alle måter et globalt perspektiv, men er kritisk til den økonomiske globaliseringen. Dette kommer til uttrykk i hans tale til World Economic Forum i Davos i 1999, der han fastslår at globaliseringen bidrar til å øke gapet mellom fattige og rike i verden og at den undergraver ikke-økonomiske verdier som overlevelse og kultur. ”Vi vil aktivt motarbeide en globalisering som bidrar til å ensrette menneskene og gir en endimensjonal tenkemåte”.

Den Økumeniske Patriark har sitt sete i krysningspunktet mellom øst og vest, og han har vært aktiv i å fremme en bedre dialog mellom den kristne og muslimske verden. Han har hatt en ledende rolle som konfliktforebygger. Under Balkankrisen bidro han  til forsoning og fred. 

Etter tragedien  i New York den 11 september har Patriarken arbeidet utrettelig for å fremme dialog mellom ulike trossamfunn. Han har fordømt terrorisme og alle brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I sitt møte med President Bush nylig la han vekt på det presserende behovet for å øke respekten og forståelsen mellom ulike trossamfunn.

Juryen og styret i Sofie-stiftelsen har tildelt Sofie-prisen 2002 Hans Hellighet Bartholomew, Erkebiskop av Konstantinopel, Det nye Roma og Økumenisk Patriark, på grunnlag av:

  • Hans ledende rolle i å koble trosspørsmål til miljøvern. Han minner alle troende mennesker om deres personlige og direkte ansvar for miljøet.
  • Hans åndelige og praktisk rettede miljøengasjement, som har bidratt til å øke miljøbevisstheten blant 300 millioner medlemmer av den ortodokse kirken. Med dette har han også  utfordret  kirkeledere fra andre trossamfunn.
  • Hans utrettelige arbeid med å koble rettigheter og forpliktelser, blant annet ved å peke på overforbruk i den rike verden og den mangelen på rettferdighet som fører til voksende ulikhet i utviklingsland.
  • Hans rolle som fredsmegler og hans arbeid for å bygge broer på tvers av religioner