Sofie-prisen 2003: Juryens begrunnelse

Sofie-prisen 2003

tildeles den australske journalisten og filmprodusenten

John Pilger

Sofie-prisen 2003 går til en av verdens mest fremtredende og uredde journalister: den australske reporteren John Pilger. Pilger har gjennom 30 år bidratt til å avdekke makthaveres løgner og tilslørende propaganda, spesielt knyttet til krig, interessekonflikter og økonomisk utbytting av mennesker og natur.

John Pilger er en sterk forsvarer av menneskerettighetene og understreker at de skal gjelde for alle. Hans dokumentarfilmer, artikler og bøker har utløst en påkrevet debatt om maktens  skjulte agendaer.

”Han har ved sin integritet, grundighet - og ved sitt mot, bidratt til å styrke demokratiet og menneskelig verdighet. Han har vekket opinionen - moralsk og politisk - til forsvar for de svake”, påpeker styreleder i Sofie-stiftelsen, Elin Enge.

Verden står i dag overfor enorme utfordringer. Freden og stabiliteten er truet. Ikke minst er de internasjonale institusjonene som er skapt for å redusere konflikter og usikkerhet, truet.

Brudd på grunnleggende menneskerettigheter og utbyttingen av mennesker og natur fortsetter til tross for internasjonale konvensjoner og forpliktende avtaler. Demokratiske rettigheter undertrykkes og forvitrer selv i mange såkalte demokratier.

Når makt misbrukes, blir spørsmål knyttet til kontroll over mediene og informasjonsbildet helt avgjørende. Demokratiet trues for tiden av at mediene i mange land ikke oppfyller sin uavhengige informasjonsplikt. Publikum blir ført bak lyset og feilinformert når sannheten tilsløres av korrupte ledere og manipulerte medier. Den økte kommersialiseringen av mediene bidrar til en ytterligere svekkelse av den sannferdige og kritiske informasjonsformidling. Mediene har en avgjørende rolle å spille når det gjelder å avdekke sannheten og makthavernes motiver. Men dette krever integritet, mot og grundighet.

Avsløring av skjulte agendaer gjennom 30 år

Årets Sofie-prisvinner, John Pilger, sier: ”Det holder ikke for journalister å betrakte seg selv som rene budbringere, uten å forstå de skjulte agendaer og mytene som omgir budskapet”. Som journalist makter han å synliggjøre urett og undertrykkelse av sannheten - samt å avdekke villedende propaganda. Hans form er engasjerende. Han tvinger publikum til å ta stilling - en grunnleggende forutsetning for et levende demokrati. Han mener opinionen er forpliktet til å bruke sin stemme i demokratiets tjeneste. Drivkraften i hans utrettelige engasjement gjennom flere tiår har vært kampen for at menneskerettighetene må inkludere alle mennesker.

Krig, konflikter og utbytting

John Pilger har fulgt mange av de mest brennbare krigs- og konfliktsituasjoner gjennom slutten av det 20. århundre.

 • Han var blant de første journalistene som gjorde verden oppmerksom på det kambodsjanske folkets lidelser under Pol Pot-regimet.
 • Han fulgte Vietnamkrigen på nært hold.
 • Hans avsløringer av sitt hjemlands, Australias, umenneskelige behandling av aboriginerne har vakt internasjonal oppsikt.
 • I sin dokumentarfilm om Indonesia viser han hvordan verdens mektigste næringslivsledere tilranet seg kontrollen over landets rikholdige naturressurser.
 • Nylig har hans dokumentasjon av palestinernes situasjonen rystet mange og provosert til debatt.
 • Under USAs og Storbritannias invasjon i Irak har han bidratt til at publikum i Europa, Australia og Canada har fått et kritisk innblikk i de virkelige motivene for denne krigen og derigjennom begynt å stille spørsmål ved krigens legitimitet.
 • I sin nyeste bok, Verdens nye herskere (Forlaget Oktober 2002) presenterer han den ”moderne imperialismen” etter 11. september. Han understreker at krig er terrorisme og at krig ikke bidrar til å bekjempe terrorisme.

Sammenhengen mellom utbytting av naturressurser og mennesker går som en rød tråd gjennom John Pilgers bøker, avisartikler og dokumentarfilmer.

Juryens begrunnelse

Sofie-prisens jury har lagt følgende til grunn for tildelingen av Sofie-prisen 2003 til John Pilger. Han har:

 • kjempet for menneskerettigheter og demokrati
 • synliggjort at utbytting av mennesker og natur henger nøye sammen
 • arbeidet utrettelige for å avdekke maktens skjulte agendaer
 • engasjert et stort publikum til kritisk refleksjon og handlingsbevissthet
 • vært blant de fremste kritikere av kommersialiserte og manipulerte medier

Sofie-stiftelsens jury håper at prisen vil stimulere både prisvinneren og andre journalister til å intensivere arbeidet med å avdekke skjulte agendaer, og således bidra til å styrke demokratiet og arbeidet for en rettferdig fordeling av jordens ressurser.