Sofie-prisen 2004: Juryens begrunnelse

En av Afrikas fremste forkjempere for rettferdighet og miljø

Professor Wangari Maathai

er vinner av Sofie-prisen 2004

Sofie-prisen 2004 er tildelt en av Afrikas mest engasjerte og respekterte miljøaktivister: Wangari Maathai. I de siste 30 årene har hun utrettelig kjempet for miljøvern, sosial rettferd og menneskerettigheter. Wangari Maathai har en helhetlig agenda basert på miljøopplæring, styrking av det sivile samfunnet og kvinners rettigheter, samt  kampen for demokrati. Hennes åpne motstand mot et undertrykkende regime har gitt tusener av mennesker mot til å slåss for sine rettigheter. Maathai inspirerer alle som kjemper for global rettferdighet.

Wangari Maathai grunnla  Green Belt Movement i Kenya, den største treplantingsbevegelsen i Afrika. Hun forlot en lovende akademisk karriere for å bedre livsgrunnlaget og verne miljøet sammen med fattige på landsbygda.  Gjennom mobilisering og opplæring har fattige kvinner i Green Belt Movement plantet og stelt 25 millioner trær. Dette gir håp om at Kenya kan snu en trend hvor massiv hogst de siste tiårene har redusert skogen til å dekke kun 1,7 % av landet.

Under ledelse av Wangari Maathai har Green Belt Movement spredt seg utenfor Kenyas grenser. Erfaringene og metodene derfra deles nå av 20 andre afrikanske land.

Wangari Maathai har en helhetlig og bred tilnærming til bærekraftig utvikling. Hun kombinerer mobilisering og praktisk opplæring med bevisstgjøring om menneskerettigheter og styrking av kvinners og marginaliserte gruppers posisjon i samfunnet

Green Belt Movement og Wangari Maathai har styrket det kenyanske samfunnet i arbeidet mot korrupsjon og undertrykkelse. Gjennom massemønstringer har hun sørget for å sikre dyrebare naturområder for offentligheten, slik som Uhuru parken i Nairobi. 

Wangari Maathai var sentral i demokratibevegelsen i  Kenya fram til presidentvalget i 2002. Da koalisjonen som utfordret den sittende president Moi vant med et overveldende flertall, ble hun valgt inn i nasjonalforsamlingen med 98% av stemmene fra sin valgkrets, og Maathai ble deretter utnevnt til vise miljøvernminister i regjeringen. Der har hun ansvaret for å rehabilitere ødelagt skog, med den betydningen det også har for oppsamling av vann. 

Wangari Maathai ser kjærlighet til naturen i sammenheng med kulturell selvrespekt.  Slik har hun bidratt til å gjenreise afrikansk verdighet og identitet etter kolonialismen.

Hun ser den afrikanske kulturarven som en viktig kilde til kunnskap og et bidrag til bærekraftig utvikling på kontinentet.

Wangari Maathai er internasjonalt anerkjent som en av de viktigste politiske lederne, ikke bare i Kenya, men i Afrika. Hun er en stor inspirasjonskilde for alle som slåss for miljø og menneskeverd. Hennes totale engasjement og personlige mot fortjener den dypeste respekt!

Juryens begrunnelse

Sofie-prisens jury har bestemt seg for å gi Sofie-prisen 2004 til Professor Wangari Maathai med følgende begrunnelse.

Hun har:

  • effektivt bekjempet avskoging og miljøødeleggelser i Kenya
  • mobilisert fattige lokalsamfunn i Kenya og det øvrige Afrika for å beskytte miljøet
  • bidratt til å forbedre kvinnenes posisjon og livssituasjon
  • lært det sivile samfunn å kjempe for sine rettigheter
  • inspirert den afrikanske verdigheten og identiteten og derved mobilisert til innsats for bærekraftig utvikling
  • viet sitt liv til å bygge en bærekraftig framtid for Afrika
  • støttet, motivert og oppmuntret alle som gjør en innsats for sannhet og global rettferdighet